Λογοτεχνία

Έλιοτ, Δύο Χορικά, μτφρ. Γιώργου Σεφέρη

Ἀπὸ "Τὰ Νέα Γράμματα", ἀρ. 11, Νοέμβριος 1935, σσ. 607-611

Σελίδα 2 ἀπὸ 5

Προηγούμενη ||| Πρώτη σελίδα ||| Ἑπόμενη σελίδα
Έλιοτ, Δύο Χορικά, μτφρ. Γιώργου Σεφέρη - Σελ. 2
Προηγούμενη ||| Πρώτη σελίδα ||| Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Καβάφης, Ὅσο Μπορεῖς,   Παπατσώνης, Ποιήματα,   Σινόπουλος, Ποιήματα
Καρυωτάκης, Εὐγένεια,   Ἄρης Ἀλεξάνδρου, Νεκρὴ Ζώνη

ΕΛΛΟΠΟΣ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - Σελίδα Περιεχομένων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME