Ἀρχικὴ σελίδα περιεχομένων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Χρόνος καὶ Δημιουργία
Στὸν Γρηγόριο Νύσσης καὶ τὸν
Μάιστερ ἜκκαρτΣυμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Ἐνέργεια μέσα στὸν βίο μας ἀνείπωτη

 

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ τοῦ ποιητοῦ τί ποτ᾿ ἄν γνοίη δίχα;

Τήν γνῶσιν γάρ, ἥν ἔλαβε, πάντως ἀπαιτηθείη,

πρᾶξίν τε καί ἐνέργειαν δικαίως καί πρεπόντως,

καί γάρ σκαπάνη, δρέπανον, μάχαιρά τε καί πρίων,

ἀξίνη, ῥάβδος, λόγχη τε, φάσγανόν τε καί τόξον,

βέλος καί πάντα τά λοιπά ἐργαλεῖα ἐν βίῳ,

ἕκαστον τήν ἐνέργειαν κέκτηται τήν ἰδίαν,

ἀλλ᾿ οὐκ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ λαβόν, ἐξ ἡμῶν δέ γε πάντως.

Ὁ γάρ τεχνίτης ἕκαστον, πρός ὅπερ ἄν ἐθέλοι,

κατασκευάζει ἐνεργεῖν ἐργαλεῖον ἐντέχνως.

Διό θερίζειν λήϊα οὐκ ἔξεστι σκαπάνη,

οὐδέ δρεπάνῳ τεκτονεῖν, οὐδ᾿ ἐν μαχαίρᾳ κτίζειν,

οὐ σκάπτειν μετά πρίονος, οὐ ῥάπτειν τῇ ἀξίνῃ,

οὐ τέμνειν ξύλα ῥάβδῳ γε, λόγχῃ δ᾿ οὐ πρίζειν θέμις,

οὐδέ φασγάνῳ σφενδονεῖν, οὐκ ἐν τῷ τόξῳ τέμνειν,

ἀλλ᾿ ἁρμοζόντως ἑκάστῳ χρή πρός ἕκαστον χρᾶσθαι.

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Ἅγιος Συμεών : σελίδα περιεχομένων

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας : Ἀρχικὴ Σελίδα Περιεχομένων   url :  www.ellopos.gr/mystics/default.asp

Πρβλ. Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων στὰ Νέα Ἑλληνικά

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης