Λογοτεχνία

Σκοπετέα, Ὁ Ὠκεανὸς τοῦ Κάλβου

Ἀπό: Σοφία Σκοπετέα, Πέντε μαθήματα γιὰ τὸν Ἀνδρέα Κάλβο, Ἀθήνα 1985

Σελίδα 1 ἀπὸ 30

Ἑπόμενη σελίδα
Σκοπετέα, Ο Ωκεανός του Κάλβου - Σελ. 1
Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Καβάφης, Ὅσο Μπορεῖς,   Παπατσώνης, Ποιήματα,   Σινόπουλος, Ποιήματα
Καρυωτάκης, Ένα δοκίμιο του Τέλλου Άγρα,   Ἄρης Ἀλεξάνδρου, Νεκρὴ Ζώνη

ΕΛΛΟΠΟΣ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - Σελίδα Περιεχομένων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME