Λογοτεχνία

Τάκης Σινόπουλος

Σκαλίζοντας τὴν ἄμμο μ' ἀκρωτηριασμένα δάχτυλα

3 Ποιήματα καὶ 9 Σημειώματα (ἀνθολογία Ἔλλοπου)

Τὰ ἔργα τοῦ Σινόπουλου κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἑρμῆς (Συλλογὴ Ι - 1951-1964, Συλλογὴ ΙΙ - 1965-1980)

Περιεχόμενα:   Ἐλπήνωρ ||| Ἡ Γνωριμία μὲ τὸν Μάξ ||| Ἕνα Πρωΐ ||| Χάρτης

Σελίδα 18 ἀπὸ 19

Προηγούμενη ||| Πρώτη σελίδα ||| Ἑπόμενη σελίδα
Σινόπουλος, Ποιήματα - Σελ. 18
Προηγούμενη ||| Πρώτη σελίδα ||| Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Καβάφης, Ὅσο Μπορεῖς,   Παπατσώνης, 26 Ποιήματα (ἀνθολογία Ἔλλοπου)
Καρυωτάκης, Εὐγένεια,   Ἄρης Ἀλεξάνδρου, Νεκρὴ Ζώνη

ΕΛΛΟΠΟΣ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - Σελίδα Περιεχομένων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME