Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Γιὰ ὅλο τὸν κόσμο


118 Ἔγχρωμες Σελίδες


ΔΕΝ ΤΟ ΥΠΟΦΕΡΩ
, νὰ κρύβω στὴ σιωπὴ τὰ θαύματά Σου,

νὰ μὴ λέω τὴ φροντίδα Σου, δὲν μπορῶ

ὅσα ἔκανες γιὰ μένα, τὸν ἄσωτο καὶ πόρνο,

νὰ μὴ διηγοῦμαι σ’ ὅλους τὸν ἀστείρευτο πλοῦτο τῆς Φιλίας Σου γιὰ ὅλους,

δὲν τὸ ἀντέχω Λυτρωτή μου.

Θέλω γιὰ ὅλο τὸν κόσμο νὰ πάρει ἀπ’ τὸν πλοῦτο αὐτό,

τελείως ἄδειος μὴν ἀπομείνει οὔτε ἕνας.

 

[Ὕμνος ΚΗ’, στ. 168-174]

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME