Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Ὅσοι δὲν θέλουν


118 Ἔγχρωμες Σελίδες
Σελ 2

Ἔτσι καὶ σύ : ἀγωνίσου, κάνε πράξη, δίδαξε,

κι ὅσοι δὲν θέλουν ν’ ἀκούσουν, λέγε τους,

ὅπως κι ἐγὼ εἶπα τότε, σ’ ἐκείνους ποὺ ἀπόρησαν

‘Σκληρὸς ὁ λόγος σου, καὶ ποιός ν’ ἀκούει θὰ μπορέσει;’

Τοὺς εἶπα : Ἂν δὲν θέλετε ἔτσι, πηγαίνετε,

καὶ κάνετε καθένας ὅ,τι θέλετε,

στὴν ἐξουσία τους καὶ τὴν προαίρεσή τους

ἀφήνοντας τὰ πάντα, νὰ πάρουν θάνατο ἢ ζωή.

 

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME