Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Τροφὴ τῶν θηρίων


118 Ἔγχρωμες Σελίδες
Σελ 2

Ἂν ἀγνοεῖς τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό σου,

ὁ χαρακτήρας σου ποιός εἶναι, πῶς ζεῖς,

μὲ ποιό τρόπο θὰ πάρεις γνώση τοῦ δημιουργοῦ,

πῶς θὰ γίνει ν’ ἀποκληθεῖς πιστός,

καὶ πῶς θὰ γίνει ἄνθρωπος νὰ ὀνομαστεῖς,

τὴν ὥρα ποὺ εἶσαι βόδι, μπορεῖ θηρίο;

Κάποιο ἄλογο θὰ γίνεις ζῶο

ἢ χειρότερο ἀπ' αὐτά,

ὅσο ἀγνοεῖς ποιὸς σὲ δημιούργησε.

 

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME