Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ 

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ||| Ἀββᾶς Θεόδωρος τῆς Φέρμης ||| Ἀββᾶς  Ἰσαὰκ ὁ Θηβαῖος ||| Ἀββᾶς Ποιμήν ||| Ἀββᾶς Δωρόθεος ||| Μέγας  Ἀντώνιος ||| Ἅγιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος ||| Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής ||| ῾Ησύχιος ὁ Πρεσβύτερος ||| Ὅσιος Νεῖλος ὁ  Ἀσκητής ||| Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ||| Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

 

ΓΕΝΙΚΑ, κάθε κόλαση, ἂν γίνεται σὲ ἁμαρτωλοὺς μειώνει τὸ φορτίο τῆς ἁμαρτίας, ἂν γίνεται σὲ δίκαιους ἐργάζεται πιὸ χαρούμενη τὴν ψυχή τους, καὶ συμβαίνει καὶ στοὺς δύο μέγιστο τὸ κέρδος ἀπὸ τὴ θλίψη, ἀλλὰ μόνο ἂν ὑποφέρουμε μὲ εὐχαριστία· γιατὶ αὐτό εἶναι τὸ ζητούμενο. 

- Εἰς τὸν Λάζαρον, Patrologia Graeca 48.1004

 

Ἀββᾶς Θεόδωρος τῆς Φέρμης  

 

ΕΙΠΕ ὁ ἀββᾶς Θεόδωρος τῆς Φέρμης

     -  Ἄνθρωπος ποὺ στέκεται σὲ μετάνοια δὲν εἶναι δεμένος σ᾽ ἐντολή.

- Γεροντικόν, ιβ΄

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Αποφθέγματα των Πατέρων : Αρχική σελίδα

Πρβλ. Συμεών, Ύμνοι Θείων Ερώτων * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME