Λογοτεχνία
Γράμματα ἑλληνικά
Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Τὰ μαθήματα αὐτὰ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ μὲ ἐπιτυχία ἀπὸ τὸ Κολλέγιο Ἀθηνῶν στὴν δεκαετία τοῦ 70. Σήμερα, μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν καθιέρωση τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ἀπνευμάτιστου συστήματος, ὅταν ἀκόμη καὶ ὁ Παπαρρηγόπουλος χρειάστηκε νὰ μεταφρασθεῖ!, τὰ μαθήματα τοῦ Κολλεγίου, γραμμένα σὲ (μικτὴ) καθαρεύουσα, ἀκόμη καὶ ἂν ὑπῆρχαν στὰ βιβλιοπωλεῖα, εἶναι (ἐπιεικῶς) ἀμφίβολο ἂν θὰ μποροῦσαν νὰ διαβαστοῦν ἀπὸ τοὺς μαθητές.

Καθένας ποὺ ἐνδιαφέρεται νὰ μάθει ἀρχαῖα, μπορεῖ νὰ δοκιμάσει τὶς δυνάμεις του στὰ μαθήματα αὐτά. Ἀξίζει νὰ τὸ κάνει. Τὸ ἔργο εἶναι τρίτομο, ἀπευθυνόταν στοὺς μαθητὲς τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Γυμνασίου καὶ παραμένει κλασικὸ στὸ εἶδος του, μέχρι σήμερα τὸ καλύτερο βοήθημα ποὺ ἔχει γραφεῖ στὴν Ἑλλάδα, καί, ἀπὸ ὅσο μπορῶ νὰ γνωρίζω, στὸ ἐξωτερικὸ ἐπίσης, ὅπου τὰ σχετικὰ ἐγχειρίδια ἀντιμετωπίζουν τὰ ἀρχαῖα (ὅπως εἶναι φυσικὸ ἐκεῖ) ὡς ξένη γλώσσα καὶ ὄχι στὴ συνέχειά τους μὲ τὰ Νέα ἑλληνικά.

Επόμενη σελίδα

Πρβλ.:  Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες  * Το βιο-μηχανικό πρόταγμα  * Μια πολυτονική παρατήρηση

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME