Λογοτεχνία

Γ. Βαλσάμης

Οἱ Πύλες τοῦ Κήπου, καὶ τὰ (πρώην) Δημοτικά μας

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 2


[...] Στὸ φαινόμενο τῆς ρὸκ συμβαίνει μιὰ προσπάθεια νὰ ἑρμηνεύεται ἡ πραγματικότητα περίπου ἐκ τοῦ μηδενός. Δὲν μπορῶ νὰ θεωρήσω τυχαῖο πὼς ἡ μουσικὴ αὐτὴ γεννιέται ἐπάνω στὴν κατάρρευση τῆς κλασικῆς ἐκπαίδευσης, ὅταν μεγαλώνει ἐπίσης ἡ ἐπαφὴ μὲ ἐξωδυτικὲς μουσικὲς ἐκφράσεις. Ἄλλωστε, ὁ θετικισμὸς εἶχε ἤδη ἀφαιρέσει τὴν καρδιὰ τῆς κλασικῆς κουλτούρας, τὴν θεολογική της ἀπόβλεψη, ὁπότε μιὰ σπουδὴ ἡ ὁποία ἤδη ἔπασχε ἀπὸ τὴν ἐργαστηριακὴ φύση της, κατέστη ἐπίσης σπουδὴ πτώματος.

Προσέχοντας τὴν ρὸκ καταλαβαίνει κανεὶς ἀνάγκη γιὰ ζωή, προσπάθεια νὰ ἀναπληρωθοῦν οἱ ἀπώλειες καὶ νὰ δοθεῖ συνολικὸ νόημα σὲ πολιτισμό, ἡ καρδιὰ τοῦ ὁποίου στὴν κλασικὴ ἀρχαιότητα καὶ τὸν χριστιανισμὸ εἶχε ξερριζωθεῖ φθείροντας σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν πνευματικότητα καὶ πιὸ διάφορων λαῶν, ὄχι γιὰ πολὺ διάφορους στὴν οὐσία λόγους.

Τί μεμπτὸ ὑπάρχει στὴν προσπάθεια αὐτή; Ἢ μᾶλλον, τί δὲν εἶναι ἀξιοθαύμαστο; Κι ἂν πραγματικὰ πιστεύει κανεὶς στὸν ἑλληνικὸ ἑαυτὸ ποὺ θέλει νὰ διασώσει, ὅσο ἂν ξενίζει τὸ φαινόμενο ὑποχρεώνεται νὰ σκεφτεῖ ὅτι σίγουρα κάτι καλὸ ὑπάρχει στὴν μουσική τους γιὰ νὰ τραγουδάει μὲ τὴν μουσική τους ἡ ‘ἀνώτερη’ ‘ἑλληνικὴ’ ψυχή [...]

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα

        Πρβλ.: Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες * Τὸ Βιο-Μηχανικὸ Πρόταγμα * Καβάφης, Ὅσο Μπορεῖς * Προϋποθέσεις της πνευματικής ζωής

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME