Μαρτυρίες

Ιωάννης Συκουτρής, Οι πνευματικές κατευθύνσεις των νέων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Από: Ιωάννου Συκουτρή, Μελέται και άρθρα, εκδόσεις του Αιγαίου, Αθήναι 1956, σσ. 257-260.
Προσαρμογή στη δημοτική: Έλλοπος, 2002
. -  Μετάφρασε αυτό το κείμενο


   Ἐπιτρέψτε μου νὰ προτάξω δύο γενικὲς παρατηρήσεις ποὺ ἀναφέρονται στὸν τρόπο τῆς ἐρώτησής σας.[1] Δὲν μοῦ τὶς ὑπαγορεύει πνεῦμα ἐπικρίσεως, ἀλλὰ ἡ ἐπιθυμία νὰ δικαιολογήσω ἐκ τῶν προτέρων τὸν χαρακτῆρα τῆς δικῆς μου ἀπάντησης.

   Πρῶτα-πρῶτα δὲν ὑπάρχουν, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς δεοντολογίας ἰδανικὰ καὶ κατευθύνσεις, ποὺ ν' ἁρμόζουν μόνο ἢ κυρίως στοὺς νέους. Ἂν στὴν πραγματικότητα οἱ δρόμοι τῶν νέων καὶ τῶν παλαιότερων γενεῶν χωρίζονται, ὅμως, καὶ στῶν δύο τὴ συνείδηση τὰ ἰδανικά τους ἔχουν - καὶ πρέπει νὰ ἔχουν - ἀξία καθολικὴ γιὰ κάθε γενιὰ καὶ κάθε ἐποχή.

   Ἔπειτα θέλετε ν' ἀκούσετε ἀπ' τοὺς "ἀντιπροσώπους τῶν διαφόρων φιλοσοφικῶν ρευμάτων" τὶς κατευθύνσεις ποὺ πρέπει, κατὰ τὴ γνώμη τους, ν' ἀκολουθήσετε στὴ ζωή σας. Καὶ οἱ "ἀντιπρόσωποι" αὐτοὶ θὰ πρέπει, σὰν καλοὶ πραγματευτάδες, ν' ἁπλώνουν μπροστά σας μὲ ὅσο δυνατὸ πιὸ χτυπητὰ καὶ ἑλκυστικὰ χρώματα τὰ ἐμπορεύματά τους - στὴν περίπτωση αὐτή: τὰ "ἰδανικὰ" ποὺ κηρύσσουν - , ἀπ' ὅπου θὰ διαλέξετε σεῖς ὅ,τι σᾶς ἀρέσει ἢ ὅ,τι σᾶς πείθει περισσότερο. 

[1] Ὁ Συκουτρῆς ἀπαντάει στὸ ἐρώτημα τοῦ περιοδικοῦ Μελέτη-Κριτική, "Ποιοί δρόμοι ἀνοίγονται σήμερα στὴ νεότητα".


Επόμενη σελίδα

      Πρβλ.: Σμέμαν, Ἡ Ζωὴ τοῦ Κόσμου * Οἱ Ἀρχαῖοι ἝλληνεςΤο βιο-μηχανικό πρόταγμα * Ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ ἡ κατάργηση τῆς μετριότητας

Enable Desktop Gadgets on Windows 10, with Gadgetarian
Enable Desktop Gadgets on Windows 10
Its just a amazingly classic rolex replica watches of everything a non-sports replica watches sale should be for men. I'm not shy to say that I'm quite gets interested this model that is priced about the same as the all-steel omega replica sale. What also makes me happy is that even though the changes are subtle, rolex replica uk is increasingly offering more variety in their models when it comes to sizes and style.

ELLOPOS Elpenor in Print


Γίνε συνδρομητής στο Newsletter (δωρεάν)
Για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις νέες δημοσιεύσεις

 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME