Φιλοσοφία

 

Φίλιπ Σέραρντ

Μία Ενιαία Συνεκτική Επιστήμη

Μετάφραση: Αργύρης Γεωργουλής

url :  https://www.ellopos.gr/phil-sherrard-science.asp

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Από: Philip Sherrard, A Single Unified Science, εις Not of this World: A Treasury of Christian Mysticism.


Η ΠΤΩΣΗ θα μπορούσε να γίνει σαφέστατα κατανοητή όχι σαν μια ηθική παρέκκλιση ή σαν μια κάθοδος σε κάποια «σαρκική» κατάσταση, αλλά σαν μια δραματική περιπέτεια της γνώσης, παραπλάνηση και ξεπεσμός της συνείδησής μας, ολίσθηση των αντιληπτικών και νοητικών μας δυνατοτήτων - μια βύθιση που μας αποκόπτει από την παρουσία και αντίληψη άλλων ανώτερων κόσμων και μας εγκλωβίζει μέσα στην ολεθρίως προδιαγεγραμμένη και μοναχική μας ύπαρξη σ’ αυτό τον κόσμο.

Είναι το να ξεχνάμε τον συμβολισμό της λειτουργίας κάθε μορφής, μη βλέποντας στα υπαρκτά την διπλή συνυπάρχουσα κατάστασή τους, αλλά μονάχα την μη πνευματική τους διάσταση - την ψυχοσωματική ή υλική εμφάνισή τους.

Ειδωμένο απ’ αυτήν την οπτική, το έγκλημά μας (ακριβώς όπως και του Αδάμ) ισοδυναμεί με απώλεια αυτής της αισθήσεως των συμβόλων - γιατί το χάσιμο της αισθήσεως αυτής σημαίνει την είσοδο στο σκοτάδι μας και στην άγνοιά μας.

 

Επόμενη σελίδα
Πρβλ.: Σέραρντ, Η συμβολική πορεία του Γεώργιου Γεμιστού Πλήθωνα Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης