Φιλοσοφία

 

Φίλιπ Σέραρντ

Μία Ενιαία Συνεκτική Επιστήμη

Μετάφραση: Αργύρης Γεωργουλής

url :  https://www.ellopos.gr/phil-sherrard-science.asp

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 2

Αυτή είναι η εξορία μας από τον Παράδεισο - η κατάσταση της πεσμένης ανθρωπότητας - και είναι η συνέπεια της επιδιώξεώς μας να οριοθετήσουμε την παρουσία μας αποκλειστικά στον γήινο υλικό κόσμο και να διακηρύξουμε ότι αυτή η παρουσία σ’ αυτό τον κόσμο και μόνο σ’ αυτόν ανταποκρίνεται στην αληθινή μας φύση ως ανθρωπίνων πλασμάτων.

Στην πράξη, έχουμε έλθει στο σημείο όπου όχι μόνο σκεπτόμαστε ότι ο κόσμος τον οποίο αντιλαμβανόμαστε μέσα απ’ την εγωιστική μας ματιά και συνείδηση είναι ο φυσικός κόσμος, αλλά επίσης και ότι η πεσμένη, υπανθρώπινη κατάστασή μας είναι η φυσική ανθρώπινη κατάσταση, η κατάσταση που ταιριάζει στη φύση μας ως ανθρωπίνων υπάρξεων.

Και μιλάμε για την απόκτηση γνώσεως του φυσικού κόσμου όταν δεν γνωρίζουμε ούτε καν ποιές είναι οι λογικές διεργασίες που συμβαίνουν μέσα σ’ ένα βαλανίδι!

Η λαθεμένη τοποθέτηση της συνειδήσεως μας, η οποία προσδιορίζει με σαφή τρόπο τη σημασία της πτώσης μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ευκρινής στον διαχωρισμό που κάνουμε ανάμεσα στο πνευματικό και το υλικό, το εσωτερικό και το εξωτερικό, το άκτιστο και το κτιστό και στην υπόθεση μας ότι μπορούμε να γνωρίζουμε το ένα χωρίς να γνωρίζουμε το άλλο.

 

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα
Πρβλ.: Σέραρντ, Η συμβολική πορεία του Γεώργιου Γεμιστού Πλήθωνα Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης