Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Μ’ ἐγκατέλειψε


118 Ἔγχρωμες Σελίδες
Σελ 2

Τὴν ὥρα ποὺ ἤμουν ἔτσι,

ἴσως μὲ θέρμη περισσότερη ἀκόμα,

καὶ κατάπληξη εἶχα ὅση τὰ θαύματα,

ὁ Κύριος, ὁ Ἀγαθός, τὸ δικό Του χέρι μετακίνησε,

τὸ ἔφερε καὶ στ’ ἄλλα μέρη τοῦ σώματος

καὶ βλέπω, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καθαρὰ γίνονται

ὅλα ντύνονται τὴ θεία Δόξα.

 

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME