Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Ἄν


118 Ἔγχρωμες Σελίδες

 

ΑΝ ΕΝΩΘΕΙΣ μὲ τὸ Φῶς

τὰ πάντα αὐτὸ θὰ σοῦ διδάσκει

τὰ πάντα θὰ σοῦ φανερώσει

ὅσα χρειάζεσαι νὰ μάθεις

καλὰ θὰ στὰ ὑποδείξει.

 

[Ὕμνος Λ’, στ. 601-5]

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME