Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Σῶμα χωρὶς μάτια


118 Ἔγχρωμες Σελίδες

 

ΣΑΝ σῶμα χωρὶς μάτια

—παράξενο θαῦμα—

ἔτσι κατάντησε ἡ ψυχή.

Τελείως τυφλώθηκε.

Τὸν Θεὸ δὲν βλέπει καθόλου.

 

Τὸ σῶμα κινεῖται ἀπ’ τὴν ψυχή,

ἀκόμα κι ἂν τυφλωθεῖ.

Ἂν τυφλωθεῖ ἡ ψυχή,

ἀπὸ ποῦ θὰ βρεῖ ποιά κίνηση;

 

[Ὕμνος ΝΓ’, στ. 180-187]

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME