Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Ἄγνωστο


118 Ἔγχρωμες Σελίδες
Σελ 2


Ἡ ἀπιστία ἐμποδίζει, διώχνει τὸ θεῖο Πνεῦμα.

Δὲν ζητᾶς ἂν δὲν πιστεύεις,

καὶ πῶς θὰ λάβεις ὅ,τι δὲν ζήτησες;

Ἀλλ’ ἂν δὲν ἔλαβες, εἶσαι νεκρός.

 

[Ὕμνος ΜΔ’, στ. 191-211]

Αρχική σελίδα της Ενότητας αυτής

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME