Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Ἡ Πανδαισία


118 Ἔγχρωμες Σελίδες

 

ΜΕ ΠΟΛΛΑ Σ’ ἔχουν καλέσει καὶ διάφορα

τὰ ὀνόματα : ὁ ἴδιος ὑπάρχεις Ἕνα

καὶ τὸ Ἕνα αὐτὸ σ’ ὅλη τὴν ὕπαρξη εἶναι ἄγνωστο,

σὲ κάθε φύση, ἀόρατο καὶ ἄρρητο συμβαίνει,

τὸ ἴδιο ποὺ δείχνεται γύρω καὶ τὰ πάντα καλεῖται.

Τὸ Ἕνα αὐτό, τρισυπόστατη φύση

Θεότητα Μία καὶ Μία Βασιλεία

Δύναμις Μία, γιατὶ Ἕνα ἡ Τριάδα βρίσκεται.

 

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME