Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Ἡ Πανδαισία


118 Ἔγχρωμες Σελίδες
Σελ 2

Τριάδα Μία ὁ Θεός μου, ὄχι τρία,

τὸ Ἕνα ὅμως Τρία στὶς ὑποστάσεις,

ὁμοφυεῖς στὴ φύση μεταξύ τους

ὁμοδύναμες τελείως, ὁμοουσίως,

ἀσυγχύτως ἑνωμένες πάνω ἀπὸ κάθε κατάληψη

ἀδιαιρέτως πάλι διακρινόμενες,

τρία στὸ ἕνα καὶ τὸ ἕνα, ἀλήθεια, στὰ τρία.

Ἕνας Ἐκεῖνος ποὺ ὅλα τὰ δημιούργησε

Ἰησοῦς Χριστός καὶ ἄναρχος μαζὶ ὁ Πατέρας

μὲ συνάναρχο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.  …

 

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME