Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Ἔφυγα μακριά


118 Ἔγχρωμες Σελίδες
Σελ 2

Χάζεψα, Κύριε, ἀποβλακώθηκα, σὲ μένα ἐλπίζοντας,

μὲ πλάκωσε καὶ μ’ ἔσυρε ἡ ἀγωνία γιὰ τὰ ὑλικὰ

ἡ μέριμνα γιὰ τὰ βιωτικά, ὁ ταλαίπωρος, καταξέπεσα,

ψυχράθηκα σὰν τὸ σίδερο κι ἔγινα μαῦρος

πολὺ καιρό, ὥσπου ἔπιασα σκουριά.

Κι ἔτσι φωνάζω πάλι Ἐσένα,

Φιλάνθρωπε, θέλω νὰ καθαρίσω

νὰ ὑψωθῶ στὴν πρώτη μου Ὀμορφιά

τὸ Φῶς Σου τέλεια ν’ ἀπολαύσω

Τώρα κι ἀδιάκοπα σ’ ὅλους τοὺς αἰῶνες.

 

[Ὕμνος ΜϚ’, στ. 1-5, 11-21, 41-49]

Αρχική σελίδα της Ενότητας αυτής

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME