Μαρτυρίες

π. Ἀθανάσιος Γιέβτιτς
Ἡ ἐμπλοκὴ στὰ ψευδοπροβλήματα ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα σὲ ψευδεῖς λύσεις

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Χριστός – Ἀρχὴ καὶ Τέλος (Ἀθήνα 1983, ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς σελ. 196-9) 

Ἂν κρίνουμε βάσει τῆς συνοδικῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας τὰ ὅσα ἔχουν γίνει καὶ ἐπιτελεσθεῖ μέχρι τώρα στὴν Ρόδο, τὴ Γενεύη κλπ., ὡς προετοιμασία τῆς μελλούσης ‘Οἰκουμενικῆς Συνόδου’ τῆς Ὀρθοδοξίας, δυσκολευόμαστε πολὺ νὰ διΐδουμε σὲ αὐτὰ νὰ συνεχίζεται ἡ παράδοση τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας...

Καὶ κατὰ πρῶτο λόγο ἡ ἐκκλησιολογικο-κανονικὴ σύνθεση τῶν διαφόρων διορθοδόξων ‘Διασκέψεων’ καὶ ‘Ἐπιτροπῶν’ δὲν μαρτυρεῖ, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ὅτι ἐκφράζει τὴ συνείδηση καὶ τὴ φωνὴ τοῦ πληρώματος τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἂν τέτοια ‘ἀντιπροσώπευση’ θὰ γίνει καὶ στὴν μελετούμενη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, τότε διστάζουμε ἤδη ἀπὸ τώρα νὰ τὴ δεχθοῦμε ὡς ἔκφραση τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὡς συνέχεια τῆς συνοδικῆς παραδόσεως καὶ ζωῆς της.


Επόμενη σελίδα

      Πρβλ.: Γιέβτιτς, Ἡ γνώση σημαίνει οἰκειότητα * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας Σμέμαν, Ἡ Ζωὴ τοῦ Κόσμου * Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Το Άκτιστο Φως * Ορθοδοξία, Καθολικισμός, Ευρώπη - Ερωτήσεις και Απαντήσεις *  Το βιο-μηχανικό πρόταγμα * Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Ύμνοι Θείων Ερώτων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME