Μαρτυρίες

π. Ἀθανάσιος Γιέβτιτς, Ἡ γνώση σημαίνει τὴν οἰκειότητα

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 2

Γιὰ τοὺς Ἀνατολικοὺς Πατέρες ἡ Θεολογία εἶναι πράγματι ἀποκορύφωμα τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς, καὶ μάλιστα τῆς ζωῆς τῆς προσευχῆς... Ἡ δική μας δὲ γνώση γιὰ τὸν Θεὸ καὶ ἡ δική Του γνώση γιὰ μᾶς βασίζεται στὴν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς...

Μιὰ τέτοια γνώση ἔχει τὴ σημασία τῆς ἕνωσης τοῦ γνωρίζοντος μὲ τὸν γνωριζόμενο, ὅπως λέει π.χ. ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης: ἡ γνῶσις ἑνωτικὴ τῶν ἐγνωκότων καὶ ἐγνωσμένων (ἐστίν), ἢ ὅπως πρὶν ἀπ' αὐτὸν μαρτυρεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης: Ἔθος ἐστὶ τῇ Γραφῇ τὸ ἰδεῖν ταυτόσημον τῷ σχεῖν, ἔτσι ὥστε ἡ γνῶσίς ἐστι ἡ μετουσία ὅσον ἐφικτόν. Παρόμοια καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας μιὰ τέτοια γνώση ὀνομάζει οἰκειότητα… (Πρβλ. Ἐφ. 2.19: ‘οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ’). Διότι, συνεχίζει ὁ Ἅγιος Κύριλλος, ζωὴ ἡ γνῶσιςδι' ἧς τῷ ζῶντι καὶ ζωοποιῷ προσοικειούμεθα Λόγῳ.

Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ γίνεται φανερὸ γιατί ἡ χριστιανικὴ παράδοση ὡς γνήσιο Θεολόγο ὀνόμασε ἀκριβῶς τὸν Ἀπόστολο τῆς Ἀγάπης, τὸν ἠγαπημένο μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ ὀρθόδοξη λατρευτικὴ ποίηση λέει χαρακτηριστικὰ σὲ ἕνα στιχηρό: πλήρης ὢν τῆς ἀγάπης, πλήρης γέγονε καὶ τῆς θεολογίας.”  


Αρχική σελίδα Γιέβτιτς, Η γνώση σημαίνει οἰκειότητα

      Πρβλ.: Γιέβτιτς, Ἡ ἐμπλοκὴ στὰ ψευδοπροβλήματα ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα σὲ ψευδεῖς λύσεις * Σμέμαν, Ἡ Ζωὴ τοῦ Κόσμου * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Το Άκτιστο Φως * Ορθοδοξία, Καθολικισμός, Ευρώπη - Ερωτήσεις και Απαντήσεις *  Το βιο-μηχανικό πρόταγμα * Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Ύμνοι Θείων Ερώτων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME