Ἀρχικὴ σελίδα περιεχομένων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Χρόνος καὶ Δημιουργία
Στὸν Γρηγόριο Νύσσης καὶ τὸν
Μάιστερ ἜκκαρτΓρηγόριος Νύσσης

Σελ 2

Ἀποκατάσταση στὸ ἀρχαῖο κάλλος

Ἡ δύναμη τῆς τελείωσης ποὺ ἐλπίζουμε

Αἰτία τῆς ἁμαρτίας

Ἄγγελος καὶ δαίμονας

Κατὰ εἰμαρμένης

Τὰ πάντα στηρίζονται στὴ δική μας προαίρεση

Ὀμορφαίνει ὅ,τι ἀκολουθεῖ μὲ αὐτὸ ποὺ τὸ ὑπερβαίνει

Γινόμαστε πατέρες τοῦ ἑαυτοῦ μας

Ἀπὸ τὴ φυλακὴ τοῦ βίου αὐτοῦ ἔξω

Θὰ ἔρθει ὁ Θεὸς σὲ σένα

Παντοῦ τὴ σκέψη σου τὴ συναντάει ὁ Θεός

 

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα

 

Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας : Ἀρχικὴ Σελίδα Περιεχομένων   url :  www.ellopos.gr/mystics/default.asp

Πρβλ. Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων στὰ Νέα Ἑλληνικά

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης