Μαρτυρίες

Ἅγ. Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ
Σήμερα βρίσκουμε ἀκατανόητο κάθε τι ποὺ οἱ παλιοὶ γνώριζαν καλά

Ἀπό: Λόσκυ, Ἡ μυστικὴ θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας (μτφρ. Στέλλα Πλευράκη, Θεσ/νίκη 1991[5], σελ. 274-5)

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Στὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, φθάσαμε γενικὰ σὲ τέτοιο βαθμὸ χλιαρότητας στὸ ζήτημα τῆς ἅγιας πίστης μας στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, σὲ τέτοια ἀναισθησία στὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεό, ὥστε πραγματικὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἀπομακρυνθήκαμε σχεδὸν τελείως ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ χριστιανικὴ ζωή.

Χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς μᾶς φαίνονται ξένα. Μερικοὶ λένε: τὰ χωρία αὐτὰ εἶναι ἀκατανόητα, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ δοῦν τὸν Θεὸ μὲ ἕνα τόσο συγκεκριμένο τρόπο;…

Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς μόρφωσης, τῶν ‘φώτων’, ἤρθαμε σὲ τέτοιο σκοτάδι ἀμάθειας, ὥστε σήμερα βρίσκουμε ἀκατανόητο κάθε τι ποὺ οἱ παλιοὶ γνώριζαν καλά, ὥστε καὶ μποροῦσαν νὰ συζητοῦν μεταξύ τους γιὰ τὶς φανερώσεις τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους, ὅπως γιὰ πράγματα γνωστὰ σὲ ὅλους καὶ καθόλου παράδοξα.

      Πρβλ.: Σμέμαν, Ἡ Ζωὴ τοῦ Κόσμου * Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Το Άκτιστο Φως * Ορθοδοξία, Καθολικισμός, Ευρώπη - Ερωτήσεις και Απαντήσεις *  Το βιο-μηχανικό πρόταγμα * Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Ύμνοι Θείων Ερώτων  * Ὁ Νέος Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Δύση * Κόντογλου, Κατὰ Ἑνωτικῶν * Βυζάντιο - Η αγιασμένη πολιτεία  *  Ντυμόν, Προτεσταντισμός και ατομικισμός *  Συκουτρής, Οι πνευματικές κατευθύνσεις των νέων: προϋποθέσεις της πνευματικής ζωής * Γιέβτιτς, Πῶς διακρίνουμε τὴν ἀληθινὴ Θεολογία * Παπατσώνης, Δεν είναι φωτεινότερο πράγμα από την Αλήθεια

 

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME