Μαρτυρίες

Γ. Βαλσάμης, Ὀρθοδοξία, Καθολικισμός, Εὐρώπη

Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις

url:  https://www.ellopos.gr/orthodoxy-afq/default.asp    - ©  ELLOPOSnet  2006- 

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 6

Ὁ καθολικισμὸς συμπαρίσταται ἢ ἐμποδίζει τὴν πίστη;


Ὁ καθολικισμὸς ὡς τέτοιος εἶναι ἀντιχριστιανικός. Οἱ προερχόμενοι ἀπὸ τὸν καθολικισμὸ ἅγιοι ἔχουν προοδεύσει εἰς πεῖσμα τῆς παραδόσεώς τους καὶ ὄχι βοηθούμενοι ἀπὸ τὴν παράδοσή τους. Ὅπως κάθε ἅγιος πολεμάει μὲ δαιμονικὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν νὰ ἐνισχύουν τὴν ἁμαρτία του, ἔτσι οἱ ἅγιοι τῆς Δύσης, ἀνάμεσα στὶς διάφορες δαιμονικὲς δυνάμεις ἔχουν νὰ πολεμήσουν μὲ τὴν ἴδια τὴν παράδοσή τους, ἡ ὁποία ὡς παπικὴ ἔκανε καὶ κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ ἐνισχύει τὴν ἁμαρτία τους. Ὁ καθολικισμὸς βοηθάει τοὺς καθολικούς, στὸν βαθμὸ ποὺ δὲν εἶναι καθολικισμός, δηλαδὴ στὸν βαθμὸ ποὺ περιέχει στοιχεῖα καὶ τρόπους τῆς Ὀρθοδοξίας. 

 

Προηγούμενη / Αρχική (Ερωτήσεις) / Επόμενη Απάντηση

         Πρβλ. Ἡ δύσκολη καὶ πραγματικὴ ἀρχὴ τῆς ἐπαφῆς  * Σμέμαν, Η ζωή του κόσμου (ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία)  * Η παπική αρρώστια κι εμείς : κείμενα Μεταλληνού, Καψάνη, Παΐσιου, Ζήση, Ρωμανίδη, Βλάχου, Αποστολόπουλου, Σμέμαν, Κόντογλου, Καλόμοιρου, Ράνσιμαν, Παπικά ντοκουμέντα

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME