Μαρτυρίες

Γ. Βαλσάμης, Ὀρθοδοξία, Καθολικισμός, Εὐρώπη

Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις

url:  https://www.ellopos.gr/orthodoxy-afq/default.asp    - ©  ELLOPOSnet  2006- 

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 7

Οἱ ἅγιοι τῆς Δύσης δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν καταλάβει καὶ μάλιστα προειδοποιήσει γιὰ τὴν ἀντιχριστιανικότητα τοῦ καθολικισμοῦ;


Ὁ καθολικισμὸς δὲν γεννήθηκε ἀκαριαῖα, ἀλλὰ μὲ ἀνεπαίσθητες σταδιακὲς ἀλλοιώσεις. Ἀκόμη καὶ σὲ περιόδους μεγάλης ἔντασης τῶν καθολικιστικῶν χαρακτηριστικῶν, δὲν εἶναι ἀπόλυτος ἀντιχριστιανισμός, δηλαδὴ δὲν εἶναι μόνο καθολικισμός. Σήμερα ποὺ ἡ ἐπαφὴ τῶν πολιτισμῶν εἶναι μεγαλύτερη, πολλοὶ καθολικοὶ ἔχουν προειδοποιήσει γιὰ τὴν ἀντιχριστιανικότητα τοῦ καθολικισμοῦ, καὶ μάλιστα ἔχουν μεταστραφεῖ στὴν Ὀρθοδοξία. Ἄλλοι δὲν γνώρισαν τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὸ ἐλάχιστο ἀλήθειας ποὺ ὑπάρχει στὸν καθολικισμό, ὑπερίσχυσε τῆς κακοποιήσεως τὴν ὁποία ὑπέστησαν ἀπὸ τὴν παράδοσή τους, κι ἔτσι ἐμπόδισε τὴν ἀπόρριψή της. 

 

Προηγούμενη / Αρχική (Ερωτήσεις) / Επόμενη Απάντηση

         Πρβλ. Ἡ δύσκολη καὶ πραγματικὴ ἀρχὴ τῆς ἐπαφῆς  * Σμέμαν, Η ζωή του κόσμου (ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία)  * Η παπική αρρώστια κι εμείς : κείμενα Μεταλληνού, Καψάνη, Παΐσιου, Ζήση, Ρωμανίδη, Βλάχου, Αποστολόπουλου, Σμέμαν, Κόντογλου, Καλόμοιρου, Ράνσιμαν, Παπικά ντοκουμέντα

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME