Φιλοσοφία

Πλατῆς, Γιὰ τὰ Θεμέλια τοῦ Γερμανικοῦ Μυστικισμοῦ

Ἀπό: E. Ν. Πλατῆ, Τὸ ἐρωτικὸ στοιχεῖο στὸ µυστικισµό, Ἀθήνα 1964, σσ. 56-74

Σελίδα 1 ἀπὸ 18

Ἑπόμενη σελίδα
Πλατής, Για τα Θεμέλια του Γερμανικού Μυστικισμού - Σελ. 1
Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Κίρκεγκωρ, Ἡ ἀγωνία ποὺ λυτρώνει,   Γιάσπερς, Ἕνα Μάθημα γιὰ τὸν Θάνατο
Γιάσπερς, Ἡ Σημασία τῆς Ἐπικοινωνίας

ΕΛΛΟΠΟΣ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Σελίδα Περιεχομένων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME