Φιλοσοφία

Καρλ Γιάσπερς, Η σημασία της επικοινωνίας

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Ἀπό: Κὰρλ Γιάσπερς, Ἡ ἀτομικὴ βόμβα καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπου, τ. Β΄, μτφρ. Κ. Α. Ἀναγνωστόπουλου, Ἀθῆναι 1966, σσ. 93-99.
Προσαρμογὴ στὴ δημοτική: Έλλοπος, 2002

 

α) Ἐπικοινωνία 

Ὁτιδήποτε συμφωνεῖ μὲ τὶς συνθῆκες ποὺ ἔχουμε δημιουργήσει καὶ ὁτιδήποτε μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη, κάθε ὑπόσχεση καὶ κάθε σεβασμὸς στὸν λόγο ποὺ δώσαμε, ἀναμφίβολα ἀποτελεῖ ἐγγύηση ποὺ κάνει δυνατὴ τὴν κοινή μας συμβίωση. Ὁπωσδήποτε, ὅμως, ἡ ἐγγύηση αὐτὴ δὲν εἶναι παρὰ μόνο ἐπιφανειακή, ἂν τὴ συγκρίνουμε μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ ἀνήκει στὴν ἔλλογη ἐπικοινωνία.

Στὴν ἐπικοινωνία ἡ εἰλικρίνεια εἶναι ἀπεριόριστη, κάθε ἀπόφαση τὴν καθοδηγεῖ ἡ ἀλήθεια τοῦ Περιέχοντος, σφαλερὲς ἀπόψεις εἶναι ἀνεκτές, ἀφοῦ ὑπάρχει ἀπεριόριστη διάθεση νὰ τροποποιηθοῦν, οὔτε κἂν οἱ προσβολὲς δὲν κινδυνεύουν νὰ ὁδηγήσουν σὲ σύγκρουση, γιατὶ ἀναγνωρίζονται καὶ συγχωροῦνται μέσα στὸν δεσμὸ ποὺ ἑνώνει τὶς Ὑπάρξεις καὶ ὑπερτερεῖ.

Στὴ συμβατικὴ ζωή, ὡστόσο, ἀναδύεται ἡ μεγαλύτερη ὑπαρξιακὴ σύγχυση, ἀφοῦ ἡ ἐπικοινωνία αὐτὴ γίνεται ἀνήμπορη ὅταν φανοῦν τὰ πρῶτα ἐμπόδια, προσκρούει στὶς ἔμμονες ἰδέες, σὲ προσωπικὲς πραγματικότητες ἀδιευκρίνιστες, ποὺ ὡς τέτοιες συνιστοῦν κάποιο εἶδος 'ταμποῦ'. Γιατὶ ἡ ἐπικοινωνία ἀποτελεῖ τὴ μόνη πραγματικὴ ἐγγύηση τοῦ Εἶναι μας ποὺ μποροῦμε νὰ δοκιμάσουμε.


Επόμενη σελίδα

    Πρβλ.:  Γιάσπερς, Ένα μάθημα για τον θάνατο * Jaspers, Truth is in communication *  Jaspers, The Spirit of Europe Το βιο-μηχανικό πρόταγμα * Κίρκεγκωρ, Η αγωνία που λυτρώνει Ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ ἡ κατάργηση τῆς μετριότητας Ὀρθοδοξία, Καθολικισμός, Εὐρώπη - Ἐρωτήσεις καὶ Ἀπαντήσεις * Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Το Άκτιστο Φως * Προϋποθέσεις της πνευματικής ζωής

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης



 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME