Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων / Περιεχόμενα

Μοναχός


118 Ἔγχρωμες Σελίδες

 

ΜΟΝΑΧΟΣ, στὸν κόσμο ἀπὸ τὸν κόσμο καθαρός,

χωρὶς διακοπὴ μιλάει μὲ τὸν Θεὸ μόνο,

ἀπὸ Ἐκεῖνον βλέπεται Ἐκεῖνον βλέποντας,

ἀπὸ Ἐκεῖνον ἀγαπιέται Ἐκεῖνον ἀγαπώντας,

γίνεται Φῶς μυστικὰ φωτιζόμενος.

Τὸν ἐπαινοῦν καὶ νοιώθει φτωχότερος.

Ἂν δικό τους τὸν νόμισαν, εἶναι σὰν ξένος κοντά τους.

 

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Προηγούμενη σελίδα | Περιεχόμενα | Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας (στὸ πρωτότυπο)  | Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων (στὰ Νέα Ἑλληνικά)

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME