Ἀρχικὴ σελίδα περιεχομένων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Χρόνος καὶ Δημιουργία
Στὸν Γρηγόριο Νύσσης καὶ τὸν
Μάιστερ ἜκκαρτὨριγένης

Ἀποκάλυψε τοὺς ὀφθαλμούς μου

Θὰ βρεῖς θεία αἴσθηση

Βλέποντας μὲ τὸ μάτι τῆς ψυχῆς

Τὸ Α καὶ τὸ Ω

Θεία καὶ ἀνθρώπινη φύση ἄρχισαν νὰ συνυφαίνονται

Ἐνεργοποιώντας ὅλο τὸ σῶμα κινεῖ τὴν Ἐκκλησία

Ἄλλον ἐλεεῖ καὶ ἄλλον σκληρύνει

Γιὰ ὅσους δὲν θὰ ζητήσουν τὰ θεῖα

Ἂν μείνετε στὸν λόγο μου

Ἔφερε ἕνα παιδὶ στὸ μέσο τῶν μαθητῶν

Πνευματικὴ φιλία

Ζήτησα αὐτὸν ποὺ ἀγάπησε ἡ ψυχή μου

Ἂν κατάλαβες τὴν εὐγένεια τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ

Ὅσοι ἔχουν πνευματικὴ ὀξυδέρκεια

Ἀπαρχὴ ὅλων τῶν Γραφῶν

Σὲ καθένα μας πρέπει νὰ γίνουν αὐτὰ μὲ μυστικὸ τρόπο

Μεσονύκτιο γίνεται ἡ φωνή

 

Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας : Ἀρχικὴ Σελίδα Περιεχομένων   url :  www.ellopos.gr/mystics/default.asp

Πρβλ. Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων στὰ Νέα Ἑλληνικά

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης