Ἱστορία

MACHINA

 ΤΟ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ

(Ἀποσπάσματα τῆς πρώτης μορφῆς)

  Περιεχόμενα
Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Ἡ Ρωσικὴ πρωτοπορεία

Η ΡΩΣΙΑ προηγήθηκε χάρη στὴν τουρκοκρατία τοῦ ἑλληνισμοῦ (δηλαδὴ ὄχι ἐπειδὴ οἱ ἀντοχές της ὑστεροῦν), ἀναπτύσσοντας τὸν μηδενισμὸ στὸν βαθμὸ τοῦ Γκουλάγκ, τοῦ συστηματικοῦ ἀθεϊσμοῦ καὶ τῶν διώξεων τῆς Ἐκκλησίας, τῆς συνειδητῆς ὑποκρισίας καὶ ἀμείλικτης δυνάστευσης, μὲ ὅλα αὐτὰ καταλήγοντας στὰ ὅρια τῆς περιφρόνησης καὶ τοῦ κυνισμοῦ.

“‘Ἂς εἶναι καλύτερα εὐτυχισμένος κι ἂς ζήσει χαρούμενος τὴν ζωή του καὶ νὰ τοῦ λείπουν οἱ πρωτοτυπίες’, σκέφτεται ἡ κάθε μάνα κουνῶντας στὴν κούνια τὸ μωρό της. Κ’ οἱ νταντάδες μας, νανουρίζοντας τὰ μωρά, πρὶν ἀπὸ ἀμνημόνευτα χρόνια, τοὺς ψιλοτραγουδᾶνε: ‘νάνι-νάνι τὸ μικρό μου ποὺ θὰ γίνει στρατηγὸς καὶ χρυσάφι καὶ ζαφείρια θὰ τοῦ δίνει ὁ Θεός!’ Ὥστε λοιπόν, ἀκόμα κ’ οἱ νταντάδες μας θεωροῦν τὸ βαθμὸ τοῦ στρατηγοῦ σὰν τὸ ἀκρότατο ὅριο τῆς ρωσικῆς εὐτυχίας καὶ —τὸ συμπέρασμα βγαίνει μόνο του—, ὁ βαθμὸς αὐτὸς στάθηκε τὸ δημοφιλέστερο ἐθνικὸ ἰδεῶδες τῆς ἀνέφελης καὶ τῆς θεσπέσιας εὐδαιμονίας”.[522]

Αὐτὸ προϋποθέτει φόβο, καὶ ἡ Δύση παρήγαγε τὸν βαθμὸ τοῦ στρατηγοῦ σὲ πλῆθος ἐπιπέδων, πολύμορφο ἐκτεινόμενο ἔλεγχο, ἑπομένως καὶ ὕπουλη ἐπιδείνωση, κάθε δυνατοῦ φόβου. Κάτι ξαφνικὸ καὶ ὁρμητικὸ δίνει γεύση ἀπὸ φόβο καὶ σὰν ὑπερένταση, ὅμως ὁ τέλειος φόβος εἶναι ἐγκατεστημένος καὶ ὕπουλος, “εἶναι κάτι τὸ σκληρό, ποὺ στεγνώνει καὶ ἀπολιθώνει τὴν καρδιά, τὴν κάνει ἀνίκανη νὰ νοιώσει κάθε τρυφερότητα καὶ κάθε ἀνώτερο αἴσθημα”.[523]


[522] Ντοστογιέφσκυ, Ὁ ἠλίθιος, Γ.1, ὅ.π., σελ. 6-7.

[523] Ντοστογιέφσκυ, Τὸ ἡμερολόγιο ἑνὸς συγγραφέα, ὅ.π., σ. 590.

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

MACHINA : Περιεχόμενα

Προηγούμενη \ Ἑπόμενη Ἑνότητα

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME